Bart Beirlant

Opluchting in Joegoslavië

De regeringspartijen van Servië en Montenegro kwamen gisteren overeen dat ze alles zullen doen om de Joegoslavische federatie te redden. Dat betekent dat het risico op een nieuw conflict in de Balkan is afgewend, althans voorlopig.
Servië en het kleinere Montenegro zijn in de echt verbonden binnen Joegoslavië. Maar Montenegro is vragende partij om de band losser te maken en er een soort lat-relatie op na te houden.

De westersgezinde regering in Montenegro ervaart de verhouding met Servië al langer als een nijpend juk. Ze is niet langer bereid de prijs te betalen van het internationaal isolement van Joegoslavië, dat het gevolg is van de politiek en de figuur van de Joegoslavische president Slobodan Milosevic ...

Niet te missen