Belgisch leger in Kosovo op zijn hoede

Het Belgische leger en de Navo hebben een reeks voorzorgsmaatregelen genomen om voorbereid te zijn op een eventuele terugkeer van gewapende Joegoslavische strijdkrachten in Kosovo. Dat vernam Belga uit verschillende bronnen.
De Belgische minister van Defensie, André Flahaut (PS), vroeg de Navo-opperbevelhebber in Europa, generaal Wesley Clark, vorige maand veiligheidsvoorzieningen te treffen om te kunnen inspelen op elke mogelijke ontwikkeling, waaronder ...

Niet te missen