Vlaanderen betaalde er al 21 miljard voor

Kosten van Brussels voorstadsnet afgewenteld op Vlaams NMBS-budget

Er zijn de voorbije jaren al voor 21,5 miljard werken voor het Brussels voorstadsnet uitgevoerd, die ten laste gelegd zijn van het Vlaamse aandeel van het NMBS-investeringsbudget. Van het Waalse aandeel werd in die periode weinig geïnvesteerd dat nuttig zou kunnen zijn voor dat voorstadsnet. Het kan niet dat het federale geld dat de regering afzondert voor dit voorstadsnet, geen rekening houdt met die Vlaamse miljardeninspanningen.
DIE stelling poneerde CVP-kamerlid Jos Ansoms gisteren aan De Standaard. Daarmee legt hij een in Vlaanderen ruim gedragen standpunt op de politieke tafels. Hij zegt het scherp. Logisch, vanuit de oppositie. Maar ook de Vlaamse woordvoerder Edwin Jacobs in de NMBS-raad van beheer deelt dit standpunt, zij het in zachtere bewoordingen. Andere Vlaamse woordvoerders ook. Het Vlaamse Economisch Verbond (VEV) bijvoorbeeld, al wil woordvoerder Joost Germis zich niet op de cijfers vastpinnen.

De cijfers ...

Niet te missen