Ombudsman maant verzekeraars aan tot betere communicatie en snellere actie

Aantal klachten over verzekeraars stijgt

BRUSSEL - De verzekeringsmaatschappijen moeten oog hebben voor een goede communicatie met hun klanten en hebben er baat bij schadegevallen niet te laten aanslepen, maar ze snel af te handelen. Dat zegt Josette Van Elderen, ombudsman van de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (BVVO), naar aanleiding van de publicatie van haar jaarverslag over 1998.
ZIJ raadt de verzekeringsmaatschappijen aan de teksten van hun contracten duidelijker te formuleren, om iedere discussie te vermijden. ,,De inlichtingen die verzekeraars bij het sluiten van het contract en in de loop van het contract verstrekken, moeten transparant en duidelijk zijn'', zegt de ombudsman.

Josette Van Elderen richt haar pijlen onder meer op de onduidelijke en beknopte formulering over de winstdeelname bij de levensverzekeringen. ,,Die zijn zo vaag opgesteld dat ze de verzekeraar ...

Niet te missen