Logopedisten: arm omdat ze niet hard kunnen roepen

BRUSSEL - Wij zijn arm omdat we niet hard kunnen roepen. Dat is de boodschap die de logopedisten formuleren in hun open brief aan minister Frank Vandenbroucke. We kunnen onze stem niet luid genoeg laten weerklinken in de kakofonie van de ziekteverzekering. Daarom verdienen we nauwelijks het minimumloon, zeggen ze.
De logopedisten behandelen spraak- en stemaandoeningen. Ze moeten zich houden aan de honoraria die de ziekteverzekering oplegt. ,,Vroeger hadden we het niet breed; toen was ons ereloon nog gekoppeld aan dat van de kinesisten. Sinds die ontkoppeld zijn, tuimelde ons inkomen omlaag. Het honorarium dat wij mogen aanrekenen per half uur behandeling ...

Niet te missen