Onderwijsraad is geen oude tante

BRUSSEL - De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) komt als breed adviesorgaan wel eens over als een voorzichtige oude tante. Maar nu laat hij zien dat hij dat niet wil zijn.
In de Vlor zitten al degenen die, naast de regering en het Vlaams parlement, bij het onderwijs betrokken zijn: de koepels van schoolbesturen, de vakbonden, de koepels van de ouders, onderwijskundigen, een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en zelfs een ...

Niet te missen