Ontwijken van Raad van State is van alle tijden

De Raad van State maakte zich de jongste tijd boos omdat de regeringen zijn adviezen ontwijkt. Hij doet er ook iets aan: er zijn al besluiten vernietigd - bijvoorbeeld die over aanvullende solidariteitsbijdrage voor de gemiddelde en hoge pensioenen - omdat de federale regering ten onrechte de hoogdringendheid had ingeroepen, om geen advies van de Raad van State te moeten vragen.
Nieuw is dat de Raad zich hierover boos maakt. Niet nieuw is dat regeringen de Raad van State en zijn adviezen ontwijken. Dat laatste blijkt uit het rapport van Jan Velaers en zijn medewerkers van het Centrum voor de grondslagen van het recht (Ufsia).

Het rapport bevat een opsomming van belangrijke wetten waarbij de regeringen de Raad van State ontweken. In de eerste helft van zijn bestaan (1948-1973) gebeurde dat meer dan nu: een berekening uit die tijd leert dat de Raad maar om advies gevraagd ...

Niet te missen