André Denys: ,,Onderwijs moet naar Costa''

,,Het onderwijsdossier hoort thuis op de Costa. Het is het breekijzer voor verregaande fiscale autonomie.'' Dat zegt André Denys, VLD-kopstuk in het Vlaams Parlement. Hij was jarenlang het Vlaamse liberale gezicht, eerst van de PVV en later van de VLD.
De nieuwe sleutel voor de verdeling van het onderwijsgeld tussen de gemeenschappen komt vandaag ter sprake in de Vlaamse regering. De Volksunie heeft haar ministers opgedragen het dossier aan te kaarten en ervoor te zorgen dat de bevolkingscijfers het criterium worden; en niet de leerlingenaantallen zoals de federale premier, Guy Verhofstadt, heeft vooropgesteld. De VU vindt bovendien dat de discussie thuishoort op de conferentie voor de staatshervorming, de Costa.

André Denys vindt dat ...

Niet te missen