Vlaamse grondwet politiek nog niet haalbaar

Alleen het Vlaams Blok schaart zich achter het verzoekschrift ,,voor een Vlaamse grondwet voor een Vlaamse staat''. De andere partijen deinzen ervoor terug om op dit ogenblik buiten het bestaand institutioneel kader te treden.
De juridische dienst van het Vlaams Parlement had een verzoekschrift voor zo'n Vlaamse grondwet ontvankelijk verklaard, maar besloot dat de deelstaten niet bevoegd zijn om een grondwet uit te vaardigen. ,,De toekenning van grondwetgevende bevoegdheid aan de deelstaten veronderstelt een voorafgaande wijziging van de federale grondwet'', schreven de juristen van het Vlaams Parlement.

Ook de constitutieve autonomie biedt het Vlaams Parlement geen uitweg: die houdt in dat het Vlaams Parlement de ...

Niet te missen