Hervorming instellingen wordt cruciale voorwaarde

Commissie wil ommezwaai uitbreiding EU

BRUSSEL - Het voorstel van de EU-Commissie om met de twaalf huidige kandidaat-leden van de Europese Unie onderhandelingen te beginnen, is een totale ommezwaai van de oorspronkelijke uitbreidingsstrategie. Bovendien wordt de eerste toetreding afhankelijk van een akkoord onder de EU-landen over de hervorming van de instellingen.
ALS de vijftien staats- en regeringsleiders van de Europese Unie akkoord gaan met het voorstel van de Europese Commissie om de toetredingsonderhandelingen meteen voor alle kandidaten open te verklaren, betekent dit dat er niet langer een onderscheid wordt gemaakt tussen ,,gevorderde'' en ,,niet-gevorderde'' kandidaat-leden.

Dat onderscheid werd in Luxemburg uitgedacht, in december 1997. Toen beslisten de staats- en regeringsleiders met vijf kandidaat-leden uit Centraal-Europa - Estland, Polen ...

Niet te missen