Niet alle lage pensioenen zijn laag genoeg

Ambtenarenpensioenen vallen per definitie niet onder de verhoging

BRUSSEL - De regering zegt dat ze de lage pensioenen gaat optrekken, maar niet elk laag pensioen wordt als laag beschouwd.
Sommige pensioenen zijn laag omdat de betrokkene slechts korte tijd heeft gewerkt. Gaan die ook met 1.000 frank per maand omhoog? Anderen hebben twee lage pensioenen, bijvoorbeeld omdat ze een tijd als ambtenaar en een tijd als zelfstandige hebben gewerkt. Krijgen die 2.000 frank opslag?

Neen, zegt de federale minister van Pensioenen. De regering heeft niet beloofd álle lage pensioenen te verhogen. Ze is selectief. Ze volgde twee sporen. Ze verhoogt het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen ...

Niet te missen