Oppositie achtervolgt meerderheid met asielbeleid

BRUSSEL - De oppositie in de Kamer heeft gisteren niet toevallig het asielbeleid als voornaamste schietschijf gekozen in het debat over de federale beleidsverklaring. Vanuit de meerderheid kwamen opnieuw tegengestelde geluiden. Moet kunnen, reageerde premier Guy Verhofstadt, die de vier pijlers van zijn asielpolitiek vurig verdedigde.
MARC Van Peel leefde zich de hele dag uit in zijn nieuwe rol van CVP-fractievoorzitter. Hij beet de spits af met een soort conference over de ,,blunders'' van de paars-groene ploeg. De PRL-minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne, was kop van jut. ,,Door zijn verklaringen verdubbelde het aantal asielzoekers sinds het aantreden van de regering.''

De toespraak bracht de regering nooit echt in verlegenheid, maar de CVP'er ging nadien de hele dag met succes op zoek naar tegenstrijdige verklaringen ...

Niet te missen