Rentevrees ebt weg in Europa

BRUSSEL - De Europese inflatie zit perfect binnen de doelstellingen die de Europese Centrale Bank (ECB) zichzelf heeft gesteld. Dat verklaarde voorzitter Arnout Wellink van de Nederlandse Centrale Bank gisteren in de marge van een colloquium. Daarmee stelde hij de financiële markten gerust die een tijdje vreesden dat de ECB vandaag op haar maandelijkse directievergadering de rente zou verhogen.
De jongste weken waarschuwden enkele ECB-directieleden ervoor dat de Europese economie krachtig herneemt en dat de druk op de prijzen daardoor snel zou kunnen oplopen. Om te vermijden dat de inflatie een kans krijgt, luidde het telkens, zou de rente wel eens sneller dan verwacht kunnen worden verhoogd.

Wellink stelt echter vast ...

Niet te missen