,,Ze heeft zelfs geen geboorteattest''

Pleegouders vangen kinderen zonder papieren op

Zorgen voor een kind dat in België geboren is, maar geen papieren heeft om zijn bestaan te legitimeren.
,,Met Ammen op de tram hebben we wel eens gedacht: straks houden ze ons nog aan wegens kinderhandel!''
HET mocht een gekleurd kindje zijn, vertelden ze aan de pleegdienst ,,Opvang'', met wie ze als kandidaat-pleegouders in zee gingen. Ze wisten dat de kans daartoe in Brussel vrij groot was. Behalve zwart, is de driejarige Ammen ook illegaal in het land.

,,Sinds ze bij ons verblijft, hebben we van de gemeente Vorst een papier gekregen dat dient als bewijs van 'aankomst in het land','' zegt haar pleegvader, die om beroepsredenen liever niet herkenbaar in de krant komt. ,,Maar ze is hier geboren ...