Partners en regering vermijden eerste gevecht

De federale regeringstop en de leiders van vakbonden en werkgeversfederaties hebben elkaar gisteren de hand gereikt voor ,,volgehouden overleg''. Beide partijen vermeden op deze eerste ontmoeting na de verkiezingen angstvallig elke discussie die tot meningsverschillen kon leiden. Over lastenverlagingen en het Rosetta-banenplan van minister Onkelinx werd bijgevolg nauwelijks gepraat.
Premier Guy Verhofstadt verwelkomde gisterenmiddag in zijn ambtswoning de zgn. Groep van Tien: de tien leden tellende delegatie van vakbonden en werkgevers, aangevoerd door VBO-voorzitter Guy de Vaucleroy. Verhofstadt zelf had zijn vice-premiers en een reeks vakministers meegebracht. De lange tafel aan de Lambermont zat eivol.

De sfeer was positief ...

Niet te missen