Ook VU-leden kiezen voorzitter rechtstreeks

BRUSSEL - Voortaan wordt ook de voorzitter van de Volksunie rechtstreeks door de partijleden verkozen. Dat voorstel van de VU-partijtop wordt zaterdag naar alle waarschijnlijkheid door de partijraad goedgekeurd.
De VLD van Guy Verhofstadt was destijds de allereerste partij in Vlaanderen om haar leden die inspraak te geven. CVP en SP volgden, zij het schoorvoetend. Nu is ook de Volksunie aan de beurt.

Patrik Vankrunkelsven is de eerste die zich aan ...