Nerveuze christen-democraten jagen D'Alema op stang

BRUSSEL - De PPI (Italiaanse Volkspartij), officiële erfgename van de Democrazia Cristiana, eiste op haar congres in Rimini dat premier Massimo D'Alema meer rekening met haar houdt. Op dat congres bleek vooral hoe de PPI steeds meer aan haar eigen identiteit twijfelt en sommige leiders zelfs voor het einde vrezen.
Verscheidene PPI-leiders hadden kritiek op D'Alema die alles naar zijn ,,Democraten van Links'' (DS) toetrekt. Volgens de PPI hebben de DS met 17 procent van de stemmen een onevenredig deel van de macht. De PPI zelf haalde bij de Europese verkiezingen van juni nauwelijks vier procent, maar heeft wel vier ministers, elf staatssecretarissen en de senaatsvoorzitter.

Na de nederlaag ...

Niet te missen