Boeren willen geen dioxinegeld betalen

BRUSSEL - Zeven op tien boeren gunnen regeringscommissaris Willockx geen cent om het dioxinefonds van de regering te stijven. Dat blijkt uit een enquête bij 230 Vlaamse en Waalse veehouders, die onafhankelijk landbouwdeskundige Luc Busschaert onder de boeren hield. De Waalse boeren zijn zelfs unaniem tegen. Ze vinden de dioxinecrisis een Vlaams probleem, waarvan zij het slachtoffer werden en halen in een aantal gevallen sterk uit naar de geïndustrialiseerde Vlaamse veehouderij.
Uit de rondvraag bij de varkensboeren blijkt verder dat de marktprijs van de Belgische varkens nog altijd ruim 10 procent onder die van de ons omringende landen ligt. Belgische varkenskwekers krijgen op dit ogenblik nog altijd 4 frank per kilo minder voor hun levende varkens ...

Niet te missen