Apothekers voelen zich gekrenkt

BRUSSEL - Tal van apothekers reageren verontwaardigd op het bericht dat sommige collega's geneesmiddelen vervangen door andere waarop de winstmarge groter is (StandBY 1.oktober). Velen voelen zich gekrenkt in hun beroepseer. Een groothandelaar in geneesmiddelen en enkele apothekers geven toe dat deze praktijken inderdaad bestaan.
Vele apothekers voelden het bericht aan als een aanval op het hele apothekerskorps. In het bericht stond nochtans dat ,,sommige apothekers'' generische geneesmiddelen waarop ze minder verdienen, vervangen door andere waarop de winstmarge groter is. Dit fenomeen mag inderdaad niet worden veralgemeend.

Een belangrijke groothandelaar in geneesmiddelen bevestigt dat sommigen goedkopere geneesmiddelen vervangen ...

Niet te missen