Van den Bossche zoekt computermanager

BRUSSEL - Luc Van den Bossche, de federale minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van Openbare Besturen, zoekt een manager die de informatisering van de federale ambtenarij in goede banen kan brengen.
De federale regering legde vrijdag procedures en prioriteiten vast om haar veiligheids-, stads- en ambtenarenbeleid vorm te doen krijgen. Het nieuwe kader voor de 80.000 federale ambtenaren moet klaar zijn tegen het einde van het jaar en de regering zal er in 2000 een volksraadpleging over organiseren. Hoe ...

Niet te missen