Minister van Jeugd pleit voor meer internationale uitwisseling

BRUSSEL - Meer Vlaamse gezinnen moeten de kans krijgen om een kansarm kind uit het buitenland tijdens vakantieperiodes op te vangen. Daarom gaat de eerste Vlaamse minister van Jeugd, Bert Anciaux (VU), de projecten die daaromheen bestaan, ondersteunen. Op termijn wil hij internationale uitwisseling van jongeren tout court bevorderen.
Hoe de uitwisseling van kansarme kinderen bevorderd moet worden, moet nog bepaald worden in overleg met de organisaties die deze uitwisselingen op het getouw zetten. Het zijn veelal vrijwillige organisaties, zegt de minister, ,,wat ...

Niet te missen