BRUSSEL - De fiscus heeft al bijna 15.000 klanten van KB Lux geïdentificeerd. Dat is veel meer dan de 4.000 waarvan totnogtoe sprake De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) kreeg begin deze zomer toegang tot de microfiches in het gerechtsdossier rond KB Lux. Op die fiches staan 20.000 namen van rekeninghouders, zo werd ons gisteren bevestigd.
Omdat de adressen ontbreken, slaagt de BBI er niet altijd in de identiteit van de betrokkenen te herkennen. Voor zo'n 14.750 klanten was dat gisteren al wel gelukt, meestal aan de hand van de combinatie met de naam van de echtgenoot of echtgenote.
De 14.750 klanten behoren tot 8.900 Belgische - vooral Vlaamse - gezinnen. De meesten kregen al een brief van de fiscus. Ze moeten de achterstallige roerende voorheffing betalen.
Bovenop dat bedrag komt een boete. Als ze meewerken, blijft die beperkt tot 20 procent.
KB Lux vraagt haar kliënten niet zonder afspraak naar Luxemburg af te reizen.