Geen strafvermindering bij huwelijk Filip en Mathilde

BRUSSEL - Er komt bij het huwelijk van kroonprins Filip naar alle waarschijnlijkheid geen collectieve genademaatregel, waarbij gedetineerden een strafvermindering van bijvoorbeeld zes maanden zouden krijgen.
Minister van Justitie Marc Verwilghen staat ,,zeer huiverachtig'' tegenover een dergelijke genademaatregel, ,,gezien de negatieve ervaringen in het verleden''.
Verwilghen doelt daarmee onder meer op Marc Dutroux, die tijdens zijn gevangenschap enkele keren strafvermindering kon genieten.

En ook de huidige koning, Albert II, heeft sinds zijn troonbestijging ...