Linkse coalitiepartners niet enthousiast, maar ook niet afwijzend

Verwilghen zet door met studie criminaliteit en allochtonen

BRUSSEL - De federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), zet zijn voornemen door een wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren naar het verband tussen criminaliteit en ,,etnische afkomst''. De linkse coalitiepartners Agalev/Ecolo, PS en SP zijn niet erg enthousiast over het opzet, maar verzetten zich niet.
Daarmee was gisteren het heidebrandje in het regeringskamp geblust. Groene en socialistische kamerleden hadden zich kritisch uitgelaten over het plan van Verwilghen.

De minister van Justitie gaf gisteren over zijn initiatief tekst en uitleg, tijdens zijn vuurdoop voor de kamercommissie Justitie. Het waren de CVP en het Vlaams Blok die hem in het vizier namen, zij het om heel verschillende redenen.

CVP-kamerlid Pieter De Crem vond dat Verwilghen met vuur speelde en de indruk wekte dat er een ...