Kaukasische islam is bijzonder taai

Rebellen in Dagestan nemen oude draad van verzet op

BRUSSEL - De rebellen die in Dagestan de Russen bevechten, beschouwen zich als de voortzetters van de Kaukasische helden die het de Russen anderhalve eeuw erg lastig maakten. Met een islamitisch Noord-Kaukasië, los van Rusland, willen zij twee eeuwen koloniale periode afsluiten.
Telkens er onder het Sovjetbewind een meer liberale wind waaide, werden de begraafplaatsen van die helden in Tsjetsjenië en Dagestan bedevaartsoorden waar duizenden moslims eer kwamen betuigen. Zoals bij het graf van de eerste grote verzetsstrijder, Mansoer Oesjoerma, die in 1783 een ,,heilige oorlog'' ontketende tegen de troepen van de tsaar die het oosten van de noordelijke Kaukasus binnendrongen.

De islam was er toen nog piepjong in dit gebied. Sjeik Mansoer, een Tsjetsjeen, was de eerste ...