Nederland beloont efficiëntie

Extra geld voor vlijtige rechtbanken

DEN HAAG - De gerechtelijke achterstand mag er nu al geen naam hebben, in vergelijking met België. Maar om nóg efficiënter werken aan te moedigen, wil de regering-Kok rechtbanken betalen volgens het aantal afgehandelde zaken.
Goed functionerende rechtbanken krijgen binnenkort extra geld, treuzelende worden op hun budget gekort: een voorstel dat bij ons ongetwijfeld op een njet van de magistratuur zou stuiten. Het voorstel dat het Nederlandse kabinet klaar heeft, is uitgedacht door een commissie waarin - naast ambtenaren van ministeries - rechters en parketmagistraten zaten.

Allen zijn ze het erover eens: het is niet goed dat bij de verdeling van het budget over rechtbanken en ...