Michel looft Ecolo

BRUSSEL (belga) - PS en PRL keurden zaterdag op hun congressen bijna unaniem de diverse regeerakkoorden goed. PRL-voorzitter Louis Michel loofde zowel de inbreng van Ecolo als het algemeen klimaat van overleg in de nieuwe coalities. Bij de PS gaf men lucht aan de afkeer voor de christen-democraten.
Aangeboden door onze partners

Niet te missen