De Batselier opnieuw parlementsvoorzitter

BRUSSEL - Vandaag wordt Norbert De Batselier (SP) opnieuw aangesteld tot voorzitter van het Vlaams Parlement. Ondanks een reglementswijziging en mondelinge engagementen van Vlaamse toppolitici, maakte de functie wel degelijk deel uit van de besprekingen over de verdeling van de ministerportefeuilles.
Aangeboden door onze partners

Niet te missen