Aantal milieubelastende bedrijven onbekend

BRUSSEL - Niemand in Vlaanderen weet hoeveel bedrijven milieubelastend zijn en dus een milieuvergunning moeten hebben. De Milieu-inspectie, die de vergunningsplichtige bedrijven controleert, houdt het in een ,,ruwe schatting'' op 100.000. Andere bronnen spreken over minder dan de helft. De discussie is tekenend voor de versnipperde aanpak van het milieubeleid in Vlaanderen.
Aangeboden door onze partners

Niet te missen