Het indexcijfer van de consumptieprijzen is in oktober met 0,37 punten gedaald tot 122,85 punten. De inflatie over de jongste twaalf maanden komt daardoor uit op 1,58 procent. In september bedroeg de inflatie nog 1,8 procent. De gezondheidsindex, die geen rekening houdt met de prijzen van alcohol, benzine en tabak, daalde met 0,32 punten tot 112,15 punten. Hij ligt nu 1,56 % hoger dan in oktober vorig jaar. De gezondheidsindex wordt gebruikt voor de aanpassing van de lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen aan de inflatie.