De aandeelhouders van Real Software moeten op een bijzondere aandeelhoudersvergadering stemmen op basis van twee persberichten die elkaar bovendien op sommige punten tegenspreken.

De aandeelhoudersvergadering, die op maandag 24 november in de late namiddag start, belooft geanimeerd te verlopen. Het is de kans voor de aandeelhouders om alle relevante vragen te stellen. Het bedrijf mag dan wel de facto eigendom zijn van de banken, de banken hebben in deze fase de aandeelhouders nog nodig.

De communicatie van de kant van het bedrijf laat zich tot nu toe vatten onder de noemer ,,beperkt''. Waarom zijn de persberichten en daarbij mondeling verstrekte toelichting deels tegenstrijdig? Waarom is er nog altijd geen onderhandeld plan met de banken. Waarom wordt op 10 oktober van een raamakkoord gesproken en op 23 oktober van een voorstel? Welke punten moeten nog uitgeklaard worden?

Eén vaststelling blijft overeind: er wordt weinig moeite gedaan om klare wijn te schenken. Er zijn geen indicaties dat dit de controle-autoriteit, de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF), stoort.