De 250 Belgische bedienden van het zuivelbedrijf Campina dreigen met een staking. De directie weigert een lineaire loonsverhoging. Het vakbondsfront (LBC-NVK-BBTK) kondigt acties aan op de bedrijventerreinen in Aalter en Sleidinge.

Begin 1998 voerde Campina een verloningssysteem in dat de koopkrachtverhogingen, zoals voorzien in de nationale cao voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, ,,tenietdoet'', zegt BBTK-secretaris Patrick Van Driessche. Jaarlijks worden wel nog baremaverhogingen toegekend, maar enkel op basis van verdiensten, dus individueel. Dit jaar was in de nationale cao voor de bedienden in 1 procent koopkrachtverhoging en een premie van 2.000 frank voorzien. Die kwamen er niet. In oktober moest een sociaal bemiddelaar een compromis uitdokteren.