De vzw's Air Libre Brussel en Inter Environnement Bruxelles en drie particulieren dagen de Belgische overheid en Biac voor de rechter. Ze eisen de onmiddellijke stopzetting van alle vluchten, zowel overdag als 's nachts, boven de hoofdstad.

Federaal Minister van Mobiliteit en Vervoer, Isabelle Durant, vindt de dagvaarding voorbarig. Ze wijst erop dat ze volop werkt aan maatregelen om het overdag overvliegen van dichtbevolkte gebieden zoveel mogelijk te vermijden. De maatregelen tegen de nachtvluchten, die al genomen werden, zouden volgens de minister het aantal mensen dat blootgesteld wordt aan geluidsoverlast tegen 2003 verminderen van 33.000 tot 11.000.