BRUSSEL -- Een pak werklozen krijgt vanaf 1 januari een hogere uitkering. Vijftig tot vijfenzeventig euro (twee- tot drieduizend frank) per maand extra, zei minister van Arbeid, vice-premier Laurette Onkelinx (PS) gisteren. Dat kost de federale staat 105 miljoen euro (4,2 miljard frank).

Die uitgavenstijging was gepland. Deze 4,2 miljard maakt deel uit van de 250 miljoen euro (10 miljard frank) die de regering uittrekt in 2002 voor ,,sociale verbeteringen''.

Het gaat om vijf maatregelen.

 • Het loonplafond waarop de werkloosheidsuitkeringen berekend worden, stijgt van 61.691 naar 65.000 fr. (1.611 euro) per maand. De werkloosheidsuitkering is doorgaans een percentage (60, 55, 45, 35 procent) van het voordien verdiende loon, voor zover dat een vastgelegd loonplafond niet te boven gaat. Onkelinx trekt dat plafond op ,,omdat het jarenlang enkel geïndexeerd is en niet mee evolueerde met de stijgende lonen''. Dit heeft tot gevolg dat de uitkering van veel werklozen stijgt met 2.000 tot 3.000 frank. De maximale uitkering (voor een gezinshoofd) stijgt van 37.000 tot 39.000 fr. (966 euro) per maand.
 • Alleenwonenden die een tijd werkloos zijn, krijgen nog een extra opslag. Zij krijgen na een jaar werkloosheid 50 in plaats van de huidige 45 procent van het laatst verdiende loon. Hun minimale uitkering bedraagt nu 28.000 fr. (694 euro), de maximale 32.500 fr (805 euro).
 • Samenwonende werklozen (met een partner met een eigen inkomen) krijgen ook een extra opslag: na een jaar werkloosheid krijgen ze niet langer 35 maar 40 procent van het laatst verdiende loon. Hun minimumuitkering wordt nu 21.200 fr. (520 euro), het maximum 26.000 fr (644 euro).
 • Samenwonende werklozen die erg lang werkloos zijn, kregen maar een forfaitaire uitkering van 13.858 fr (343 euro). en dat was minder dan het bestaansminimum. Hun uitkering gaat omhoog tot 14.797 fr (366 euro).
 • Tot slot is er ook een maatregel om werklozen die hun uitkering verloren omdat ze ,,abnormaal langdurig'' werkloos waren en onvoldoende sollicitatie-ijver konden bewijzen, terug aan het werk te helpen. Werkgevers die hen in dienst nemen, krijgen vrijstelling van sociale bijdragen en aanwervingspremies alsof ze nog uitkeringsgerechtigde werklozen waren.
 • Onkelinx zei gisteren dat deze verhogingen voor haar maar een eerste stap zijn. Er moeten nog verhogingen volgen, want de werkloosheidsuitkeringen zijn te zeer achtergebleven op de evolutie van de welvaart. Twintig jaar geleden bedroeg de gemiddelde werkloosheidsuitkering 42 procent van het gemiddelde loon, nu nog 28 procent, zei ze. Die verdere verhogingen zijn een zaak voor de sociale rondetafelconferentie die aan de gang is, zei ze nog.

  Werkloosheidsuitkeringen vanaf 1/1/2002

 • Gezinshoofd
 • maximum: 39.000 fr.

  minimum: 33.332 fr.

 • Alleenwonende
 • maximum 1ste jaar: 39.000 fr.

  maximum nadien: 32.500 fr.

  minimum: 28.051

 • Samenwonende
 • maximum 1ste jaar: 35.750 fr.

  maximum 2de periode: 26.000 fr.

  minimum tot en met 2de periode: 21.216 fr.

  forfaitaire uitkering 3de periode: 14.797 fr.

  Bron: minister van Arbeid