BRUSSEL -- De grootste zorg van Roger De Clerck is het veilig stellen van het imperium dat hij eigenhandig opgebouwd heeft. Zelfs op zijn 77ste vindt de stichter van Beaulieu geen rust.

Roger De Clerck verdeelde in 1991 zijn groep in zes zodat elk van zijn kinderen aan het hoofd kon staan van een ,,mini-Beaulieu''. Zo wou hij vermijden dat in de tweede generatie de groep verstrikt zou raken in bekvechterijen tussen de familieleden. Door elk een deel te geven, moesten de afzonderlijke delen doorgroeien om elk een Beaulieu op zich te worden.

In het door het Beaulieu Center opgestelde boek ,,75 jaar Roger De Clerck, 40 jaar Beaulieu'' wordt hij omschreven als een ,,Einzelgänger'' die soms als een dictator overkomt, maar zich bij gelegenheid ook graag laat beïnvloeden.

Hij werd op 27 juli 1924 in Wielsbeke geboren als de tweede zoon in het landbouwersgezin van Jozef De Clerck en Irma Verhelst. Jozef was een brave vent die gedomineerd werd door Irma: een vrouw die wist wat ze wilde en meestal haar zin kreeg. Roger had het karakter van zijn moeder. Al van jongs af aan bleek hij een koppige doordrijver, soms tot op het agressieve af. Toen hij twaalf was probeerde de parochiepriester hem tot meer kalmte aan te manen via een speciaal gebed, zoals bekend zonder resultaat. Als het misloopt, brult Roger De Clerck er op los.

Aanvankelijk leek hij weggelegd voor de vlassector, maar toen die sector in crisis kwam beproefde De Clerck zijn geluk in de textielsector. Hij huwde in 1951 met Anne-Marie Hanssens uit Gullegem, wiens vader een koffiebranderij had. Anne-Marie Hanssens zou hem tot aan haar vroegtijdig overlijden in 1991 trouw bijstaan in zijn pogingen een imperium uit te bouwen. Ze lag op haar sterfbed toen onderzoeksrechter Bulthé in 1991 massale huiszoekingen bij Beaulieu liet uitvoeren.

De Clerck verwierf de reputatie een keiharde zakenman te zijn, die zich door niemand de les laat lezen en die, als het om geld gaat, geen grenzen kent. Tot zijn grootste troeven behoren zijn ijzeren wil om te slagen en zijn gezond boerenverstand. Alles bij De Clerck was erop gericht zo snel mogelijk door te groeien. Verticale integratie en het geluk helpen waar nodig, speelden daarin een belangrijke rol.

,,De beste vette (bedoeld wordt, mest) zijn de kloefen (klompen) van de boer'', placht hij te zeggen. Waarmee bedoeld wordt dat de chefs in de bedrijven en bij hun personeel moeten zijn. Een regel die hij anno 2001 persoonlijk toepast bij de Berry Group.