Italiaanse musea vrezen privatisering


BRUSSEL -- De Italiaanse museumwereld is ongerust over de plannen van de regering-Berlusconi om het beheer van de musea te privatiseren. Parlementsleden van de linkse oppositie sloten zich bij het protest aan. Een vijftigtal conservatoren van de belangrijkste Europese en Amerikaanse musea ondertekenden een petitie waarin zij de Italiaanse regering wijzen op het belang van het kunstpatrimonium dat in dat land bewaard wordt.

Alles draait rond het artikel 22 van de financieringswet die de Italiaanse regering heeft voorgelegd aan de Senaat. Het bepaalt dat de exploitatie van culturele goederen kan worden uitbesteed aan de ...