Minder kleuters in katholieke scholen


BRUSSEL -- Het katholieke kleuteronderwijs ziet zijn inschrijvingen dalen. Dat is een gevolg van de terugval in geboortes enkele jaren geleden, maar ook van concurrentie met gemeentescholen.

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) -- de Guimardstraat -- maakte de resultaten bekend van de spoedtelling van begin september. De cijfers staan deze week in Forum, het maandblad ...