BRUSSEL -- De minister van Financiën Didier Reynders denkt eraan om de verhoging van de belasting op de inventariswaarde van de beleggingsfondsen te beperken, maar uit te breiden naar andere financiële producten. Hij voert daarover gesprekken met de sector.

De regering-Verhofstadt stelde in het voorontwerp van Programmawet voor om de taks op de inventariswaarde van de beleggingsfondsen naar Belgisch recht te verdrievoudigen, van 0,06 tot 0,18 procent. Maar die bepaling is uiteindelijk niet overeind gebleven in de programmawet die dinsdag gestemd werd. Dit zou volgens de Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Beleggingen (BVICB) leiden tot een vlucht uit fondsen naar Belgische recht, omdat het rendement van Belgische fondsen erdoor zou aangetast worden.

De minister denkt er nu aan om de taks niet zo hoog op te trekken, maar de verhoging wel uit te breiden naar andere financiële producten na overleg met de sector. Zo heeft de minister verklaard in een gesprek met L'Echo . De banken en levensverzekeraars zijn ook een belasting verschuldigd op een deel van hun spaardeposito's's en provisies, maar daarvan bleef het tarief in de oorspronkelijke plannen behouden op 0,6 procent.

De verdrievoudiging van de taks op de beleggingsfondsen staat wel nog in de programmawet. Maar over de inwerkingtreding van die maatregel spreekt de wet zich niet uit. Dat moet later nog bij koninklijk besluit geregeld worden. Er is dus nog ruimte voor aanpassingen.

De minister verklaarde in hetzelfde gesprek dat hij er momenteel niet aan denkt om de helft van de Nationale Bank van België die momenteel in handen van het publiek is, over te nemen. Op dit ogenblik liggen een aantal minderheidsaandeelhouders overhoop met de Nationale Bank over het statuut van de goud- en deviezenreserves. Ze willen een duidelijk antwoord op de vraag of die toebehoren aan de staat of aan de NBB. Al die commotie rond de NBB en de uitlatingen van de vroegere kabinetschef van de minister van Financiën hebben sinds augustus vorig jaar de speculatie rond het aandeel doen oplaaien.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig