ANTWERPEN -- Vorig jaar zijn 3,1 procent meer goederen vervoerd via de binnenvaart tegenover 2001. Het was al het zesde jaar op rij dat de binnenvaarttrafiek toenam. De vooruitgang is vooral te danken aan het transport van containers. Er werden in 2002 een kwart meer containers vervoerd dan in 2001.

In 2002 werden 66,5 miljoen ton goederen vervoerd. Dat is 13,7 miljoen ton meer dan in 1998. Volgens Filip Martens van Promotie Binnenvaart Vlaanderen staat dat gelijk aan een half miljoen vrachtwagens. In tonkilometer ging de binnenvaart zelfs nog meer vooruit. Er werd een stijging met 4,4 procent geboekt.

De forse toename van het containervervoer is de motor van de groei van de binnenvaart. Momenteel wordt al eenderde van de containers die in Antwerpen afgevoerd worden voor het hinterland, overgeladen op een binnenschip. Het gaat om 1,7 miljoen containers. Volgens Martens is de ambitie om tegen 2010 een volume van 3,7 miljoen containers te halen.

De bestemming van de meeste containers is een containerterminal langs de Vlaamse kanalen en rivieren. Momenteel zijn er al zeven terminals in gebruik en eind december wordt met de Riverterminal in Wielsbeke de achtste operationeel.

Promotie Binnenvaart Vlaanderen stelt bovendien vast dat steeds meer bedrijven een beroep doen op waterwegen om goederen over langere afstanden te vervoeren. Dat is ook te danken aan de financiële inspanning van de Vlaamse overheid om langs de rivieren en kanalen kaaien te bouwen. Zo'n 85 bedrijven hebben al een aanvraag voor de bouw van zo'n kaai ingediend. Totnogtoe werden al 83 aanvragen goedgekeurd. En op dit moment zijn al 34 kaaien in gebruik.

Volgens Promotie Binnenvaart Vlaanderen zal het belang van binnenvaart de komende jaren nog toenemen. Prognoses voorspellen dat in 2010 weg, water en spoor zullen instaan voor respectievelijk 40, 40 en 20 procent van het vrachtvervoer. Nu is die verhouding nog 60, 30 en 10 procent. Martens beklemtoonde echter dat de binnenvaart zich niet opwerpt als een concurrent van het weg- en spoortransport. Hij is een pleitbezorger voor samenwerking tussen spoor-, wegvervoer en binnenvaart. ,,In Vlaanderen ligt slechts 5 procent van de bedrijven langs waterwegen, maar anderzijds ligt 75 procent van de bedrijven binnen een straal van 15 km van de waterwegen''.

Martens denkt onder meer aan de lancering van continentale lijndiensten waarbij binnenschepen in heel Europa op geregelde tijden containers vervoeren tussen de rivier- en kanaalterminals en regelmatige binnenvaartlijnen die de kusthavens bedienen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig