ANTWERPEN -- Nacht- en weekendtransporten van containers per binnenschip moeten er tijdens de werken aan de Antwerpse Ring in 2004 en 2005 mee voor zorgen dat een verkeersinfarct rond Antwerpen wordt vermeden. De Vlaamse overheid, het Antwerpse havenbestuur en de havenoverslagbedrijven zijn bereid om de overwerkkosten te dragen. De verwachting is dat tijdens de werken aan de Ring het verkeersvolume met de helft wordt gereduceerd.

De Vlaamse overheid heeft alvast 928.000 euro uitgetrokken om het vrachtvervoer per schip te stimuleren, verklaarde de Vlaamse minister van Mobiliteit, Gilbert Bossuyt (SP.A).

De afspraak is wel dat het havenbestuur en de havenoverslagbedrijven nu al de handen in elkaar slaan om het nachtelijk lossen en laden van containers op binnenschepen financieel mogelijk te maken. Sinds begin juni zijn er al bijna 40 ploegen ingezet op de containerkaaien in de Antwerpse haven om 's nachts binnenschepen te behandelen. Na een proefperiode van zeven maanden komt de Vlaamse overheid mee aan boord om mee te betalen voor de extra kosten voor het nachtwerk. Na het einde van de werken aan de Ring valt de Vlaamse financiële steun weg.

Deze overeenkomst moet nog wel de zegen krijgen van de Europese Commissie.

De voorzitter van Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Filip Martens beklemtoonde gisteren dat de bijzondere inspanning van de binnenvaart om de verkeershinder rond Antwerpen te beperken een aanzet moet zijn om na de vernieuwing van de autoweg op de ingeslagen weg verder te gaan.

Hij wees er gisteren op dat de uitbating van het Deurganckdok de verkeersleefbaarheid van Antwerpen opnieuw zwaar op de proef zal stellen. De planning voorziet dat de eerste containerterminals aan dat dok half 2005 opengaan. Vijf jaar later moeten alle kaaien in gebruik zijn. De jaarlijks overslagen containervolumes volstaan voor 150 kilometer vrachtwagens. die bumper aan bumper staan.

Volgens Filip Martens kan de binnenvaart een grote rol spelen om een verkeersinfarct te vermijden. Door een toename van het vervoer per spoor en vooral via de binnenvaart kan zo'n file van 135 kilometer vrachtwagens geladen met containers vermeden worden, stelt hij.

Zo'n scenario heeft volgens hem enkel kans op slagen als de overheid initiatieven blijft nemen rond mobiliteit, stelt Filip Martens. Zo vindt hij het de hoogste tijd dat het Antwerpse havenbestuur aan de uitbaters van de containerkaaien rond het Deurganckdok voorwaarden oplegt rond de aan- en afvoer van containers. Martens vindt dat niet meer dan normaal nadat de Vlaamse overheid meer dan 500 miljoen euro in het Deurganckdok heeft geïnvesteerd.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig