BRUSSEL -- De mislukte start van de kruispuntbank voor ondernemingen stond in de sterren geschreven. In juni maakten specialisten van de ondernemingsloketten al duidelijk dat de voorbereidingstijd te kort was geweest en dat de organisatie niet op punt stond. Ze drongen aan op een uitstel van de startdatum van 1 juli. Maar de voogdijministers Rik Daems en Charles Picqué wezen elke kritiek af.

De uitbouw van de ondernemingsloketten en, als ondersteunende databank, van een kruispuntbank voor ondernemingen is een jarenoud idee. Het concept van een eenheidsloket voor bedrijven ,,met het oogmerk de herhaling te voorkomen van administratieve plichtplegingen'' stond letterlijk in het paars-groene regeerakkoord van juni 1999.

In februari 2002 werd de invoering van de ondernemingsloketten als ,,bijna klaar'' aangekondigd door de toenmalige ministers van KMO en Economie, Rik Daems en Charles Picqué. Het heette toen dat de constructie ,,nog voor de zomervakantie (van 2002, red.) in een wetsontwerp aan het parlement wordt voorgelegd'' en dat de eerste ondernemingsloketten hun deuren zouden kunnen openen op 3 december.

Maar die startdatum bleek al te optimistisch. Uiteindelijk zou het 1 juli 2003 worden.

Met de voorbereiding liep het intussen grondig fout. Zo verschenen de laatste wetteksten pas op 27 juni van dit jaar in het Staatsblad. En op vergaderingen met ambtenaren en het kabinet-Daems lieten verscheidene ondernemingsloketten hun grote bezorgdheid weten over de haalbarheid van 1 juli als startdatum. Organisaties als Acerta en Unizo lieten hun scepcis ook aan de pers weten.

Hun kritiek op de ,,chaotische aanpak bij de opstart van de kruispuntbank'' werd door de ministers weggewuifd als ,,ongepast doemdenken''. Daems en Picqué verzekerden op 30 juni dat ,,alles in orde is'' en dat de ondernemingsloketten ,,zonder problemen van start kunnen gaan''. Ze verwezen naar de ,,talrijke tests en een uitgebreide voorbereiding'', maar lieten niet na om de gebruikers ,,begrip te vragen voor mogelijke ongemakken tijdens de startfase van dit ambitieuze project.''

Al meteen na de opstart stapelden de problemen zich op. Op 4 juli liet Daems weten dat er extra informaticaspecialisten nodig waren om de werking van de kruispuntbank te optimaliseren. Daems had het over ,,technische problemen op piekmomenten bij de verwerking van de gegevens''.

De fouten bleken hardnekkig te zijn. Op 9 juli gaf Erik Meurisse van de KBO voor het eerst toe dat de voorbereidingsperiode te kort was geweest. ,,We hadden onvoldoende tijd om de integratie tussen de verschillende onderdelen te realiseren''.

Bij haar aantreden als de nieuwe minister van Economie, op 12 juli, noemde VLD-politica Fientje Moerman ,,de kruispuntbank voor ondernemingen doen werken'' als haar ,,eerste beleidsprioriteit''. Gisteren lieten Moerman en haar medebevoegde collega's Van Quickenborne, Laruelle en Vanvelthoven weten dat het systeem mogelijk ,,geheel moet herbekeken worden''.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig