Nog geen oplossing voor cipiersstaking


De gevangenisadministratie ziet voorlopig geen uitweg uit de impasse, verklaarde de regionaal directeur Michel George van het Bestuur van Strafinrichtingen gisteren.

George begaf zich naar de gevangenis van Sint-Gillis. De eisen van de vakbonden kunnen volgens hem ,,moeilijk ingewilligd worden, gezien de gevangenisregisters voor alle gedetineerden nageleefd moeten ...

Niet te missen