BRUSSEL -- Duizenden landgenoten die op een normale jaarovergang gezellig thuis mogen blijven, zijn opgevorderd om op 31 december en/of 1 januari mogelijke problemen bij de millenniumwisseling het hoofd te bieden.Een overzicht:

 • BELGACOM: Tijdens de oudejaarsnacht en de daaropvolgende 72 uur zullen 2.000 mensen in de weer zijn om tests uit te voeren. Er is een noodplan en een continuïteitsplan. Meer info op www.belgacom.be
 • SPOORWEGEN: Tijdens de millenniumnacht zal de NMBS driehonderd mensen meer inzetten dan in een normaal weekend. Driehonderd anderen staan stand-by. Op 31 december zal het treinverkeer rond 20 uur worden afgebouwd. Vanaf 22 uur rijden geen treinen meer tot 1 januari 6 uur 's ochtends. Gedurende de nacht voert de NMBS tests uit. Testritten moeten uitwijzen of er eventueel nog problemen zijn. Meer info op www.nmbs.be
 • LUCHTVAART: De Brusselse luchthavenautoriteit BIAC zal op oudejaarsavond 300 mensen inzetten als ultieme voorzorgsmaatregel. In samenwerking met de luchtverkeersleiding wordt in de vroege ochtend van 1 januari een testvlucht ingelegd om alle systemen op de grond en in de lucht te testen op hun millenniumbestendigheid. De resultaten van deze en andere nachtelijke testen kunnen worden gevolgd op de website van de luchthaven www.brusselsairport.be . Sabena schrapt de vluchten over landen waarvan niet zeker is dat de verkeersleiding klaar is voor het jaar 2000.
 • ELEKTRICITEIT: Om de elektriciteitsconsumptie te kunnen waarborgen laat Electrabel meer centrales draaien dan in de vorige nieuwjaarsnachten. Om eventuele storingen te vermijden wordt van de klanten verwacht dat zij op een normale manier elektriciteit blijven verbruiken. Er zijn wel voorzorgen genomen om de pieken en dalen in het verbruik op te vangen. De personeelsbezetting op de millenniumnacht wordt verdubbeld van driehonderd (op een normale nacht) tot zeshonderd. In gewone omstandigheden zijn vijfhonderd mensen van wacht; in de millenniumnacht liefst tweeduizend.
 • Meer info: www.electrabel.be

 • ZIEKENHUIZEN: Het UZ van Leuven heeft in het geval elektriciteit, water of telefoon uitvalt, een noodscenario klaar. Er is mogelijkheid tot opvang op de campussen van Pellenberg, Gasthuisberg, Lubbeek, Sint-Pieter en Sint-Rafaël. Er zijn meer artsen, verpleegkundigen, technici en informatici aanwezig. Ook heel wat personeel dat thuis stand-by blijft. Maatregelen gelden van 30 december tot 3 januari. De meeste andere ziekenhuizen werken volgens eenzelfde scenario.
 • RODE KRUIS: Het Rode Kruis Vlaanderen zet duizend extra vrijwilligers in tijdens de millenniumwende. Per provincie zijn er dat tweehonderd. De actieve inzetperiode loopt van 31 december 12 uur tot 1 januari 12 uur. Het noodplan van het Rode Kruis houdt ook rekening met een mogelijke uitval van telefoonverbindingen en elektriciteit. Alle 220 ziekenwagens staan paraat. Verder worden alle voorraden van medisch materiaal, zuurstofflessen en brandstof nagekeken en opgedreven.
 • TOUROPERATORS: Indien de millenniumbug toeslaat, hebben alle grote touroperators noodprocedures uitgewerkt om vakantiegangers snel in te lichten en te helpen. De duizend reisagenten van Sunsnacks zijn permanent in hun kantoor te vinden; die van JetAir staan van 31 december tot 2 januari permanent stand-by. Sunair werkte een identieke procedure uit. Neckermann kan de klanten die op 1 januari vertrekken, in noodgevallen rechtstreeks bereiken, omdat men in de 90 kantoren de namen en adressen van de klanten kent. Bij alle touroperators is een permanentiedienst ingericht, waar de reisagenten gedurende de millenniumviering terecht kunnen.
 • HET LEGER: Tijdens de millenniumnacht staan ongeveer 1.000 militairen stand-by in de kazernes. Zij kunnen ingezet worden om hulp te bieden aan de bevolking als computergestuurde systemen storingen of pannes krijgen en een noodsituatie veroorzaken. Het personeel beschikt over generatoren om stroom op te wekken, radiotoestellen om noodverbindingen te maken en transportmiddelen voor zowel materieel als personen. Veel kazernes zijn bereid om indien nodig mensen op te vangen en tijdelijk te logeren. Ook het medisch personeel staat klaar net zoals het 40ste Smaldeel Helikopters van Koksijde.
 • TELEVISIE:
 • VRT: TV 1 zendt op geregelde tijdstippen millenniumflashes uit en heeft om vijf over middernacht een extra journaal. Er zijn veel extra reporters van dienst om de uitzendingen te verzorgen. De VRT heeft een dienst die de stroomvoorziening moet garanderen. Daar worden extra mensen ingezet.

  VTM: Tijdens de millenniumovergang zijn twee technici en evenveel informatici aanwezig. De overige zes leden van de informaticaploeg staan paraat. Er zijn ook meer journalisten dan anders voor de nieuwsuitzendingen van 1 januari. De playlists van de zender zijn dubbelgecheckt. Bij problemen kan de zender terugvallen op een noodplan.

  VT4: VT 4 zendt uit vanuit Engeland, waar zoals altijd twee mensen en een eindregisseur alles in de gaten houden. In Nossegem is een technicus die tijdens de overgang speciaal wordt bijgestaan door twee collega's. Mocht de satellietverbinding wegvallen, grijpen zij in.

 • OVERHEID: Bij de Vlaamse overheid zullen zo'n 150 mensen extra worden ingezet om de overgang in goede banen te leiden. Een tiental mensen zullen permanent aanwezig zijn in het crisiscentrum en en vormen er het kernteam. Bij de federale overheid wordt het aantal ,,dienstplichtigen'' op eenzelfde aantal geschat. De overheidspensioenen werden veiligheidshalve al deze maand doorgegeven aan de post. (MAC/FRM)