ABU DHABI, NEW YORK (reuters, bloomberg) -- De Organisatie van Olie Uitvoerende Landen (Opec) verhoogt vandaag haar productie met een half miljoen vaten, tot bijna 30 miljoen vaten per dag. Het is de vierde keer dit jaar dat de Opec de productie verhoogt in een poging om de hoge olieprijzen te bekampen. Want die hoge noteringen bedreigen de internationale prijsstabiliteit en de economische groei.

De productieverhoging gebeurt automatisch. Op hun jongste bijeenkomst, in september van dit jaar, kwamen de olieministers van de Opec-landen overeen dat de productie automatisch met een half miljoen vaten per dag zou worden verhoogd als de olieprijs gedurende 20 opeenvolgende werkdagen boven 28 dollar per vat zou blijven. Vrijdag was de twintigste dag. De prijs stond boven 31 dollar.

Opec heeft er zelf belang bij dat de prijzen niet te hoog liggen -- de Organisatie hanteert een prijsvork van 22 tot 28 dollar als doelstelling -- omdat anders te veel druk ontstaat voor het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen en het aanboren van duurdere oliereserves in de Noordzee. Bovendien zou een vertraging van de wereldeconomie de vraag naar energie doen dalen en dat zou per saldo tot een grotere inkomstendaling voor de producerende landen kunnen leiden dan een verlaging van de prijs door een verhoging van de productie.

Officieel bedraagt de Opec-productie nog 26,2 miljoen vaten per dag. Daar komt vandaag een half miljoen bij. Maar in de praktijk produceren de betrokken landen samen nu al ongeveer 29 miljoen vaten per dag, een historisch hoog peil. Met de automatische productieverhoging komt de kaap van de 30 miljoen heel dichtbij.

Tegelijk zijn de oliereserves van de grootste verbruiker ter wereld -- de Verenigde Staten -- gezakt tot het laagste peil sinds 24 jaar. Het aanspreken van de oliereserves door de VS-overheid kon echter niet beletten dat de prijs van ruwe olie dit jaar al met 30 procent is gestegen.

Maar alleen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten kunnen nog meer olie oppompen. De overige negen lidstaten zitten al aan hun plafond. Iran en Venezuela zouden tijdelijk nog wat meer kunnen oppompen, maar dat productieniveau kunnen ze niet lang volhouden.

De Iraanse olieminister, Bijan Namdar Zanganeh, waarschuwde zijn collega's er bovendien voor dat de prijzen bij het huidige productieniveau scherp zullen dalen vanaf het tweede kwartaal van volgend jaar, na de winter dus. Volgens hem ligt het dagaanbod nu al meer dan zes maanden 2 miljoen vaten boven de vraag. Na de winter moet dat volgens Zanganeh onvermijdelijk tot scherpe prijsdalingen leiden.