VU&ID'ers willen bijeen blijven


BRUSSEL -- Zowel de VU-groep die radicaal-Vlaams wil gaan, als de VU-groep die de maatschappelijke vernieuwing als prioriteit kiest, en de ID'ers willen ,,bijeen blijven''. Allen beseffen dat hun macht verkleint als partij en alliantie uiteenspatten.

Dat bleek uit diverse verklaringen afgelopen weekeinde. Maar concrete gevolgen had dit niet. Integendeel zelfs. Op een vergadering van de VU-Jongeren in Sint-Niklaas lag een motie ter stemming die volgens ...

Niet te missen