436 klachten


In 2002 behandelde de Algemene Inspectie van de Politiediensten (AIP) 436 klachten tegen politiemensen. De klachten variëren van drankmisbruik, machtsmisbruik en racisme tot geweldpleging. Het is dus niet de eerste keer dat politieagenten uit hun functie ontzet werden omdat ze onder invloed waren, tijdens of buiten hun dienst.

  • November 1998: na een bijeenkomst van politiecommissarissen in Retie had de Vorselaarse vertegenwoordiger de hele breedte van de weg nodig om met zijn dienstvoertuig naar huis te rijden. Een brave burger ...