BRUSSEL -- De Belgische financieel directeur is zijn wat saaie en bescheiden boekhoudersimago beu en wil meer als zakenpartner gezien worden. Hij/zij wil nog wel rekeningen betalen, verslag uitbrengen en budgetten opstellen, maar ziet zichzelf vooral als een cruciale actor in het beslissingsproces.

PricewaterhouseCoopers Management Consulting Services heeft 165 financieel directeurs, of Chief Financial Officers (CFO) zoals dat tegenwoordig heet, ondervraagd in België, Frankrijk en Luxemburg. De enquête peilde naar de bekommernissen van de CFO en de rol die hij (meestal) of zij (zelden) voor zichzelf ziet binnen de onderneming.

Topprioriteit is beschouwd te worden als business partner. De CFO wil deelnemen aan de besluitvorming en wil pro-actief betrokken worden, ook buiten het financiële. Hij wil de belangrijkste bron van informatie zijn en staat graag in voor kostenbeheer, een populair onderdeel van de bedrijfsvoering deze dagen en goed voor een zitje dicht bij de algemeen directeur of gedelegeerd bestuurder, die je tegenwoordig beter als CEO, Chief Executive Officer, aanspreekt.

In het kader van efficiënter kostenbeheer zal de ,,kostenplaats'' plaats moeten ruimen voor de ,,kostenactiviteit''. Hoeveel kost een werkende loketbediende met computer, uurloon en elektriciteitsverbruik in verhouding tot zijn opbrengst? Veel meer dan, zoals vandaag vaak het geval, personeelskosten en infrastructuur apart te tellen, is dat ideaal voor wat de CFO target costing noemt. Dat moet zoveel betekenen als gericht snoeien.

De rapportering vindt de CFO nog steeds te manueel en te veel een amalgaam van verschillende soorten cijfers die op elkaar afgestemd moeten worden. De oplossing heet e-reporting, of wat had u geacht?

Opvallendste vaststelling van de enquête is echter dat de financieel directeur zijn verslag te financieel vindt. Om waarde aan te geven moeten meer niet-financiële factoren ,,in rekenschap'' gebracht worden. De CFO wil financiële en niet-financiële informatie (klanttevredenheid bijvoorbeeld) beter combineren.

Om het in cijfers uit te drukken: als vandaag 54 procent van de activiteiten bestaat uit (saaie) transactionele activiteiten zoals reiskosten afrekenen of trage betalers op de vingers tikken, mag dat volgens de CFO binnen drie jaar nog slechts 37 procent zijn dankzij efficiëntere administratie en boekhouding. U wist het al, dat kan via e-procurement (elektronische aankopen) en e-invoicing (elektronische facturen).

De beslissingsondersteuning moet daarentegen fors belangrijker worden, van 20 naar 34 procent van de dagtaak, de rest is controle.

En de financieel directeur denkt natuurlijk aan zijn eigen financiële toekomst, zo blijkt uit de studie. Hij wil graag ,,bewustzijn'' creëren voor aandeelhouderswaarde.