Belgacom
©pb
BRUSSEL -- Er is gisteren nog geen akkoord bereikt tussen Belgacom, de Nederlandse operator KPN en de respectieve aandeelhouders over een alliantie tussen de twee telefoonmaatschappijen. Maar de Belgische regering wil hoe dan ook ten laatste dit weekend weten waar ze aan toe is, aldus een regeringsbron. Vandaag geeft John Goossens, gedelegeerd bestuurder van Belgacom, meer uitleg aan de vakbonden, die bij hem geroepen zijn.

Komt er nu een Nederlands-Belgische fusie van de twee voormalige staatstelefoonbedrijven? De vraag houdt de werknemers en aandeelhouders van KPN en Belgacom al enkele maanden bezig, maar deze week gaat de spanning naar een hoogtepunt. KPN komt maandag met halfjaarcijfers en als de Nederlandse groep er niet in slaagt om de financiële analisten een afdoende antwoord te geven op de strategische fusie, kan dat het bedrijf duur te staan komen.

KPN torst immers een schuldenlast van ongeveer 23 miljard euro, en als gevolg daarvan is de beurskoers gekelderd. Een fusie met het niet met schulden bezwaarde Belgacom kan een gedeeltelijke uitkomst bieden, maar niet alles is al uitgeklaard.

,,Hoewel het KPN is dat in tijdsnood zit, zijn ze niet bereid veel water in de wijn te doen'', aldus gisteren een bron die dicht bij de onderhandelingen staat. Beide bedrijven hebben over heel wat punten een akkoord, zoals het feit dat er een fusiebedrijf komt met een Nederlandse juridische structuur (met een raad van commissarissen), maar met Brussel als Europees hoofdkwartier en John Goossens als topman.

Een belangrijk discussiepunt is nog de waardering van de twee bedrijven. Zoals bekend streven de bedrijven een fusie op basis van gelijkheid na, maar de Belgische regering wil een compensatie voor de ongelijkheid in waardering. Op basis van de beurskoers gisteren bedraagt de marktkapitalisatie van KPN slechts 5,083 miljard euro. Op een volledig verwaterde basis en rekening houdend met het potentieel van eventuele nieuwe aandelen, kan die nog klimmen tot een kleine 6,5 miljard euro, terwijl Belgacom volgens verschillende waarderingsmethodes waarop de Belgische regering zich baseert, op 10 tot 12 miljard euro wordt geschat.

Het is het kabinet van minister van Begroting Johan Vande Lanotte dat daarover een vraag heeft geformuleerd aan KPN, een vraag waarop alvast tot gisteren in de vooravond geen afdoende antwoord vanuit Nederland was gekomen.

,,Zolang er niet over alles een akkoord is, is er geen akkoord. De Belgische regering kan niet eeuwig blijven wachten, deze week willen we duidelijkheid. Indien niet, dan kan alles afspringen en kunnen we gaan praten met andere partijen die geïnteresseerd zijn in een alliantie met Belgacom, aldus een regeringsbron. ,,Ik hou er zeker nog rekening mee dat het niet doorgaat.''

Het kabinet van minister van Telecom en Overheidsbedrijven Rik Daems blijft ontkennen dat er een ultimatum is gesteld en houdt zijn commentaar bij een oppervlakkig ,,Er zijn contacten''.

Ook bij de vakbonden rijzen intussen veel vragen over de consequenties van een eventuele fusie. John Goossens ontbiedt alvast de vertegenwoordigers van de vakbonden vanmiddag voor een stand van zaken. Nog meer onzekerheid is er bij de Belgische filialen van KPN, die vrezen afgestoten, opgedoekt of verkocht te zullen worden als de fusie doorgaat.

KPN overkoepelt in België behalve de mobiele operator KPN Orange ook een belangrijke internetpoot, Planet Internet, en KPN België, dat telefoondiensten voor bedrijven aanbiedt. Daarnaast heeft het nog enkele kleinere belangen.

Het is onmogelijk dat één bedrijf zowel Proximus als KPN Orange zou overkoepelen. Dus kan ofwel (theoretisch) Vodafone, minderheidsaandeelhouder van Proximus, de aandelen van Belgacom in Proximus overkopen, of, veel waarschijnlijker, verandert de derde operator KPN Orange nog maar eens van eigenaar.

Ook voor de Antwerpse internetspeler Planet Internet is het bang afwachten. Een fusie met marktleider Skynet is op zijn zachtst gezegd niet evident, maar door het zeer negatieve beursklimaat voor internetbedrijven zal een verkoop van het bedrijf ook niet van een leien dakje lopen.