BRUSSEL (belga) -- De meeste bankagentschappen weigeren mensen met een laag inkomen een zichtrekening te geven. Dat blijkt volgens Test Aankoop (TA) uit een enquête.

De verbruikersorganisatie eist dat het individueel recht op een aantal basisdiensten bij een bank (waarbij geen krediet verleend wordt) wettelijk geregeld wordt en dat een zichtrekening alleen geweigerd kan worden aan wie bijvoorbeeld al veroordeeld werd voor bedrog.

Op vraag van Test Aankoop boden vijf werklozen en mensen die van het OCMW leven, zich bij zeven banken aan. Zestien van de 29 vragen voor opening van een zichtrekening werden geweigerd. Fortis Bank en KBC weigerden alle aanvragen, Bacob vier op de vijf. Alleen de Bank van de Post willigde alle aanvragen in. Argenta, BBL en Dexia weigerden één geval.

Test Aankoop reageert zeer verontwaardigd op de situatie. ,,Zonder zichtrekening is een menswaardig leven moeilijk. Hoe kan men een bestendige opdracht geven, uitkeringen ontvangen zoals kinderbijslag, een huurwaarborg storten? Zelfs qua veiligheid trekt men aan het kortste eind. Een zichtrekening is een noodzakelijk aspect van het burgerschap'', aldus TA.

TA wijst er op dat de handelswijze tegenstrijdig is met het ,,Charter Basis-bankdienst'' van de banken. Daarin verbinden banken zich ertoe een pakket basisdiensten te verlenen aan elke particulier met woonplaats in ons land die erom vraagt en elders nog niet over een zichtrekening beschikt.

De hoofdzetels van de banken bevestigden TA in schriftelijke antwoorden op vragen in dit verband dat ze het charter toepassen en dat ze bij vragen voor een zichtrekening niet discrimineren om sociale redenen.

Secretaris-generaal Jacques Zeegers van de Belgische Vereniging van Banken herhaalde dat gisteren. ,,Alle banken passen het charter toe. Wij hebben ook forse inspanningen geleverd om het charter bekend te maken, onder andere bij de OCMW's.''

Over de studie van TA kon Zeegers weinig zeggen. ,,Het is moeilijk een standpunt in te nemen zonder een concreet geval te kennen. We hebben geen enkele inlichting over hun methodologie.''

,,Onze ombudsman kan trouwens altijd tussenkomen. Het charter bestaat sinds 1997. Op die vier jaar hebben we veertig gevallen gehad en die zijn allemaal eenvoudig opgelost.''