City Bird
©blg
BRUSSEL -- De Belgische chartermaatschappij City Bird heeft een overnemer gevonden. De aandeelhouders moeten op 13 september stemmen of ze ingaan op diens bod. De meeste waarnemers gaan ervan uit dat Thomas Cook de voorlopig anonieme geïnteresseerde is.

Nasdaq Europe heeft de handel in de aandelen City Bird gisteren stilgelegd in afwachting van concreter nieuws. City Bird, beursgenoteerd als de City Bird Holding die als enige activiteit de luchtvaartmaatschappij bezit, is voor 57 procent in handen van het publiek. De bijeenroeping van de aandeelhouders midden september werd gisteren bekendgemaakt in een advertentie in de zakenkranten De Financieel Economische Tijd en L'Echo.

City Bird werkt sinds begin juli onder een voorlopig gerechtelijk akkoord. Ten laatste op 26 september moet City Bird-topman Victor Hasson een herstructureringsplan voorleggen aan de handelsrechter. Om op lange termijn leefbaar te zijn, zou een overname echter de ideale oplossing zijn voor City Bird.

Thomas Cook, de Belgische nummer een op de toerismemarkt met de merken Neckermann, Sunsnacks, Pegase en All Seasons, is de belangrijkste klant van City Bird. Thomas Cook tekent voor 90 procent van de omzet. Het bedrijf steunde de aanvraag voor een gerechtelijk akkoord en verzekerde zo dat het cruciale zomerseizoen probleemloos verliep.

Gezien die intense relatie wordt Thomas Cook al langer algemeen als grootste kanshebber beschouwd om de ,,geïnteresseerde derde partij'' te zijn.

Thomas Cook wou, bij monde van adjunct directeur Claude Perignon, geen commentaar kwijt. ,,Ik kan onze interesse of een mogelijk bod noch bevestigen, noch ontkennen.'' Hasson geeft geen commentaar zolang niets officieel meegedeeld wordt.

City Bird zou verkocht worden voor 9,9 miljoen euro (400 miljoen frank), rekening houdende met het eigen vermogen eind september, de resultaten in oktober en het uiteindelijke herstelplan.

Daarvan is enkel geweten dat de lange-afstandsvluchten geschrapt worden. Ook de cargo-activiteiten zouden bedreigd zijn. Samen zijn die goed voor 200 van de 600 banen. Hasson wil 75 procent van de huidige capaciteit redden.

Gisteren vond een ondernemingsraad plaats bij City Bird waarin de vakbonden uitleg konden vragen over het herstructureringsplan. De vakbonden hebben altijd gezegd niet weigerachtig te staan tegenover een overname. Zeker niet door Thomas Cook. Dat zou meer garanties bieden op structurele overleving op lange termijn dankzij de integratie in een groter toerismeconcern.

Diezelfde piste wordt momenteel onderzocht bij Preussag/TUI, het grootste toersimeconcern van Europa, dat geïnteresseerd is in de overname van de grootste concurrent van City Bird in België, Sabena-dochter Sobelair.